Akademik Personel

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Gülbahar USTAOĞLU

8402

gulbaharustaogluibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mithat TERZİ

8406

mithatterziibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Özge GÖKTÜRK

8405

ozgegokturkibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Dr. Öğr. Üyesi

Şadiye GÜNPINAR

8404

sadiyecoskuneribu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Dr. Öğr. Üyesi

Şevki GÜLER

8403

sevkiguleribu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv. 

Ayşe Sinem SEVİNÇ

8400

aysesinemsevincibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv.

Bilge MERACI

8400

bilgemeraciibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv.

Cemre VERGİLİ

8400

cemrevergiliibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv. 

Ebru ÖZKAN BÜTÜN

8400

ebruozkanbutunibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv. 

Didar TORLAK

8400

didartorlakibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv.

Ferhat ÖZELÇİ

8400

ferhatozelciibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv.

Kerem Çağlar GÜMÜŞ

8400

keremcaglargumusibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv. 

Mert KARAŞ

8400

mert.karasibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv. 

Özge UYSAL

8400

ozgeuysalibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv.

Uğur ALPAR

8400

uguralparibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv. 

Umut ÖĞÜTÜCÜ

8400

umutogutucuibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv.

Zeynep UĞURAĞ

8400

zeynep.uguragibu.edu.tr

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: dishekimligi ibu.edu.tr
Top