İdari Birimler

İDARİ BİRİMLER

   Fakülte Sekreteri
     

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Fakülte Sekreteri

Okan TAN

Fakülte Sekreterliği

0374 253 45 00 -01 Dahili:8304

okantanibu.edu.tr

   Fakülte Sekreterliği / Yazı İşleri Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Emine YAVUZ

0374 253 45 00 -01 Dahili:8316

emineyavuzibu.edu.tr

   Dekanlık Özel Kalem
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Hatice AYDIN SARIYAR

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8301

haticeaydinsariyaribu.edu.tr

   Öğrenci İşleri Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Şef

Nagihan ERDEM

0374 253 45 00 -01 Dahili:8314

nagihanerdemibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Bilgisayar İşletmeni

Tuba ÖZDEMİR

0374 253 45 00 -01 Dahili:8315

tuba.ozdemiribu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Bilgisayar İşletmeni

Sebahattin BAŞAK

0374 253 45 00 -01 Dahili:8315

sebahattinbasakibu.edu.tr

   Personel Özlük Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sağlık Teknisyeni

Neslihan MESCİ

0374 253 45 00 -01 Dahili:8313

neslihanalmisibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Tuba ENGİN ERTUNÇ

0374 253 45 00 -01 Dahili:8335

tuba.enginibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Hediye DUMAN

0374 253 45 00 -01 Dahili:8313

hediyedumanibu.edu.tr

   Mutemetlik Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Bilgisayar İşletmeni

Erkut ÖNAL

0374 253 45 00 -01 Dahili:8312

erkutonalibu.edu.tr

    Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

 

Bilgisayar İşletmeni

Hacı Mehmet ÇELİK

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8311

hacimehmetcelikibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Memur (Ş)

Murat AKKAYA

0374 253 45 00 -01 Dahili:8311

muratakkayaibu.edu.tr

   Satınalma Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Şef

Ozan KILIÇ

0374 253 45 00 -01 Dahili:8310

ozankilicibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Bilgisayar İşletmeni

Şengül ULUCAN AÇIKALIN

0374 253 45 00 -01 Dahili:8432

sengulacikalinibu.edu.tr

   Çevre Yönetim Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Hemşire

Jale BAĞCI

0374 253 45 00 -01 Dahili:8309

jale.bagciibu.edu.tr

   Hasta Hakları Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Hemşire

Esin DEMİREL

0374 253 45 00 -01 Dahili:8562

esindemirelibu.edu.tr

   Kalite Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Hemşire

Canan ŞAHİN

0374 253 45 00 -01 Dahili:8308

canan.sahinibu.edu.tr

   Bilgi İşlem Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Özgür GÜLDÜR

0374 253 45 00 -01 Dahili:8317

ozgurgulduribu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyadı

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Çiğdem ŞAHİNDOĞAN

0374 253 45 00 -01 Dahili:8317

cigdemorucibu.edu.tr

   Teknik Hizmetler Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Teknisyen

Şenol ÖZKAN

0374 253 45 00 -01 Dahili:8484

senol.ozkanibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Muhittin SEVİNÇ

0374 253 45 00 -01 Dahili:8321

muhittinsevincibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Sadettin BOZYEL

0374 253 45 00 -01 Dahili:8321

saadettinbozyelibu.edu.tr

   Faturalama Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Bilgisayar İşletmeni

Doğa Can KARACA

0374 253 45 00 -01 Dahili:8319

doga.canibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Nurhan EFE

0374 253 45 00 -01 Dahili:8319

nurhancobanibu.edu.tr

   Hasta Kabul Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Bilgisayar İşletmeni

Sezgin TELLİOĞLU

0374 253 45 00 -01 Dahili:8327

sezgintelliogluibu.edu.tr

   Vezne Birimi
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Bilgisayar İşletmeni

Abdullah ÜNAL

0374 253 45 00 -01 Dahili:8328

abdullahunalibu.edu.tr

   Santral
   

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Ali TOPAÇ

0374 253 45 00 -01

alitopacibu.edu.tr

ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

   Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Zeynep KORKMAZ

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Banko

0374 253 45 00 -01 Dahili:8350

zeynepkorkmazibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Hatice DEMİR

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8350

haticedemiribu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Halil İbrahim CEBECİ

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8358

halilibrahimcebeciibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

İbrahim YILMAZ

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8358

ibrahimyilmazibu.edu.tr

   Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Tayfun AYMAZ

Protetik Diş Tedavisi Banko

0374 253 45 00 -01 Dahili:8370

tayfunaymazibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Diş Protez Teknisyeni

Şenay AKAY

Protetik Diş Tedavisi Kliniği

0374 253 45 00 -01 Dahili:8370

senayakayibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sağlık Teknikeri

Kadınşah CABA

Protetik Diş Tedavisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8370

oflaz_kibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Dilek YILMAZ

Protetik Diş Tedavisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8370

dilekyilmazibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Nadire TURALI

Protetik Diş Tedavisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8370

nadireturaliibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Yurdagül AHTIK

Protetik Diş Tedavisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8370

yurdagulahtikibu.edu.tr

   Peridontoloji Anabilim Dalı 
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Tuğba AKKAYA DURSUN

Periodontoloji Banko

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8400

tugba.dursunakkayaibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Hemşire

Şaziye BEHÇET

Periodontoloji Kliniği Kiliği

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8400

saziyebehcetibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Hemşire

Yasemin DURUKAN

Periodontoloji Kliniği

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8400

durukan_yibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Fatma BURAN

Periodontoloji

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8400

fatmaburanibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Fatma ÖZGÜL

Periodontoloji

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8400

fatmaozgulibu.edu.tr

   Pedodonti Anabilim Dalı 
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Meryem YAMAN SÜRER

Pedodonti Banko

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8420

meryemyamansureribu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Diş Hekimi

Yavuz Selçuk ÜLGÜDÜR

Pedodonti Kliniği

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8420

yselcukulguduribu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Diş Hekimi

Şerafettin YERLİKAYA

Pedodonti Kliniği

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8420

serafettinyerlikayaibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Özlem ESEN

Pedodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8420

ozlemesenibu.edu.tr

    Endodonti Anabilim Dalı 
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Büşra AKAY

Endodonti Banko

0374 253 45 00 -01 Dahili:8450

busraakayibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Gülnur KOCAKAYMAK

Endodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili:8450

gulnurkocakaymakibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Mustafa YILMAZ

Endodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili:8450

mustafa.yilmazibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Nurgül ŞEN

Endodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili:8450

nurgulsenibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Zülal GÖKTEMİR

Endodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8450

zulalgoktemiribu.edu.tr

    Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Sevgi EKER

Restoratif Diş Tedavisi Banko

0374 253 45 00 -01 Dahili:8470

sevgiekeribu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Emine YILDIRIM

Restoratif Diş Tedavisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8470

emineyildirimibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Seher Serpil DURU

Restoratif Diş Tedavisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8470

seherserpilduruibu.edu.tr

 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Özlem ÖZKAN TEMEL

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Banko

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8490

ozlemozkanibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Hemşire

Elif HEZENCİ

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8490

elifhezenciibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Hemşire

Nihal KAYA

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8490

nihalkayaibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Hemşire

Nükhet DİNLER

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8490

nukhetdinleribu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Hemşire

Sümeyya CANAN

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği

0374 253 45 00 -01 Dahili: 8490

sumeyyacananibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Hemşire

İlknur DOĞRU

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8490

İlknur.dogruibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Ayhan ÇANKAYA

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8490

ayhancankayaibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Derya ÖZGÜL

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8490

deryaozgulibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Hamiyet ÖZCAN

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

0374 253 45 00 -01 Dahili:8490

hamiyetozcanibu.edu.tr

 Ortodonti Anabilim Dalı 
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Gülcan YILMAZ

Ortodonti Banko

0374 253 45 00 -01 Dahili:8510

gulcancetinkayaibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Ebru YILMAZ

Ortodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili:8510

ebruyilmazibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Fatma ERİK

Ortodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili:8510

fatmaerikibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Tuba AKDEMİR

Ortodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili:8510

tubaakdemiribu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Ufuk KALAYCI

Ortodonti

0374 253 45 00 -01 Dahili:8510

ufukkalayciibu.edu.tr

 Dekanlığa Bağlı Personeller
   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Emine ÇINAR

Dekanlık

0374 253 45 00 -01

.......ibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Emine TEZCAN

Dekanlık

0374 253 45 00 -01

eminetezcanibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Sedat ÖZTÜRK

Dekanlık

0374 253 45 00 -01

sedatozturkibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Şenol ÖZATA

Dekanlık

0374 253 45 00 -01

senolozataibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Nevin ÇETİN

Dekanlık

0374 253 45 00 -01 

nevincetinibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Nurhayat ÖZKAN

Dekanlık

0374 253 45 00 -01 

nurhayatozkanibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Sıddıka ALTAN

Dekanlık Çay Ocağı

0374 253 45 00 -01 Dahili:8325

siddikaaltanibu.edu.tr

   

Ünvan

Ad Soyad

Görev Yeri

Telefon

Email

 

Sürekli İşçi

Yasemin TAŞDEMİR

Dekanlık

0374 253 45 00 -01

yasemintasdemiribu.edu.tr

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top