Yönetim

           

Dekan Vekili Prof. Dr. Aydın HİM

                                                                                                                                                                               

                           Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZKOÇAK                                                              Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÖKTÜRK

 

                                                                                                             Fakülte Sekreteri Sevgi İNAL GÖREN

FAKÜLTE DUYURULARI

Top