Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Makamı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 20.06.2017 tarih ve E.33836 sayılı yazısı ile Akademik Takvimde yer alan " Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Giriş İçin Başvuruların" 18-27 Eylül 2017 ve " Yabancı Dil Muafiyet Sınavının" 27 Eylül 2017 olarak değiştirildiği Üniversitemiz Senatosu'nun 08.06.2017 tarih ve 2017/110 sayılı kararı ile bildirilmiştir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi © 2017 Sayfa Başı