Dekanlık

 

 DEKAN V.


Prof. Dr. Kamil GÜREL
DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Seval BAYRAK

DEKAN YARDIMCISIFAKÜLTE SEKRETERİOkan TAN

FAKÜLTE DUYURULARI

Top